DECOR TABLE


     ตกแต่งโต๊ะอาหารของประธานในพิธีและบ่าว – สาวด้วยการจัดวางแจกันทรงเตี้ยเรียงแถวตรงกลางแล้วปักกิ่งซากุระประดิษฐ์ไว้สร้างบรรยากาศให้หวานได้

เรื่องโดย:
ช่างภาพ:

Recommended