WEDDING IDEA

สารพันข้าวของต้องประสงค์

นอกจากลำดับพิธีการที่ไม่คุ้นเคยแล้ว ข้าวของที่ต้องตระเตรียมสำหรับงานไทยก็นับว่ามากโขอยู่ WE จึงจัดหมวดหมู่มาให้ดูว่ามีสิ่งใดต้องใช้สอยบ้างว่าที่บ่าว - สาวจะได้นับถอยหลังกันอย่างเย็นใจ...ไม่ลนลาน