เรื่องพื้นฐานที่บ่าวสาวควรรู้ก่อนเดินเข้าร้านเพชร จะได้ไม่โดนหลอก

ก่อนที่จะจูงมือกันเดินเข้า ร้านเพชร เราอยากให้ว่าที่บ่าวสาวมาทำความเข้าใจกับเรื่องพื้นฐานเหล่านี้กันก่อนนะคะ

อย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่คุณจะย่างเท้าเข้า ร้านเพชร เพราะนั่นหมายถึง การได้เพชรที่ไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ตลอดชีวิต และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนควักเงินจ่ายเพื่อให้ได้เพชรที่ทรงคุณค่าและไม่ต้องมาเสียความรู้สึกในภายหลัง

เข้าใจคุณสมบัติ 4Cs ของเพชร
 • C – Carat (กะรัต) หรือน้ำหนักเพชร มีตัวย่อว่า ct. เป็น C แรกที่แม้แต่คนที่รู้เรื่องเพชรน้อยที่สุดก็ต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงเพชร หน่วยวัดน้ำหนักเพชรในภาษาไทยคือ “สตางค์” ซึ่งเพชร 1 กะรัตหนักเท่ากับ 100 สตางค์ ขนาดของเพชรถือเป็นสิ่งที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุดด้วยตา ยิ่งเพชรมีขนาดใหญ่จะยิ่งหายาก มูลค่าจึงยิ่งสูงตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ C อื่น ๆ ประกอบด้วย

 • C – Cut (การเจียระไน) เป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงความสวยงามของเพชรโดยดูจากการสะท้อนแสงไฟ ประกาย และความระยิบระยับ หากอยากรู้ว่าเพชรเม็ดไหนเจียระไนได้ดี ให้สังเกตในใบรับรองจากสถาบันตรวจสอบคุณภาพเพชร หากในหัวข้อ Cut Grade (ที่มีคุณสมบัติ Excellent, Very Good, Good, Fair หรือ Poor) เป็นคำว่า Excellent จงรีบตะครุบไว้เลย ทั้งนี้เกรดการเจียระไนเพชรไม่ได้มีมาตรฐานเดียว แต่แบ่งเกรดตามรูปทรงของเพชรด้วย หากเพชรในมือคุณเป็นเพชรกลมจะแบ่งเกรดการเจียระไนเป็น 3 ส่วน คือ เจียระไนโดยรวม (Cut Grade) การขัดเงา (Polish) และความสมมาตรของเพชร (Symmetry) แต่หากเป็นเพชรรูปทรงอื่น ๆ (Fancy Shape) การจัดเกรดจะเหลือเพียงการขัดเงาและความสมมาตรของเพชรเท่านั้น

ร้านเพชร

• C – Color (สี) หรือที่คนไทยเรียกว่า น้ำยิ่งสีขาวใสมากเท่าไรยิ่งมีราคาแพง ตามมาตรฐานสากลจะแบ่งโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ D ไปถึง Z แต่พี่ไทยมักเทียบเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์จาก 100% ลงไปเรื่อยๆ ซึ่งหากถามว่าซื้อเพชรสีไหนคุ้มที่สุด คือ น้ำ 100% หรือ D Color เท่านั้น

• C – Clarity (ความบริสุทธิ์หรือความสะอาด) ดูว่าเพชรเม็ดนั้นๆ มีตำหนิไหม มีมากแค่ไหนและบริเวณใด เพชรไร้ตำหนิคือเพชรที่ไม่มีสิ่งกีดขวางมาบดบังทางเดินของแสงที่จะสะท้อนกลับสู่สายตา เป็นเพชรที่ค่อนข้างหายากแล้วในปัจจุบัน
ในรายละเอียดของใบรับรองคุณภาพเพชรจะระบุการวัดความสะอาดเพชรไว้ 11 ระดับ ดังนี้

  • FL (Flawless) ไร้ตำหนิทั้งภายนอกและภายใน
  • IF (Internal Flawless) ไร้ตำหนิภายใน แต่อาจมีตำหนิภายนอกเล็กน้อย
  • VVS1-VVS2 (Very Very Slightly Included 1 – 2) ตำหนิขนาดเล็กมาก ๆ มองเห็นได้ยากมากด้วยกล้องส่องเพชรมาตรฐานกำลังขยาย 10 เท่า และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในทุกกรณี
  • VS1-VS2 (Very Slightly Included 1 – 2) ตำหนิขนาดเล็กมาก มองเห็นได้ยากด้วยกล้องกำลังขยาย 10 เท่า และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในทุกกรณี
  • SI1-SI2 (Slightly Included 1 – 2) ตำหนิขนาดเล็ก มองเห็นได้ง่ายด้วยกล้องกำลังขยาย 10 เท่า โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญส่องดูและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในบางกรณี
  • I1 – I2 – I3 (Imperfect 1 – 2 – 3) มีตำหนิ ซึ่งมองเห็นได้ทันทีด้วยกล้องกำลังขยาย 10เท่า โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า

หมายเหตุ : ตัวเลข 1 – 2 – 3 ไม่ได้หมายถึงจำนวนตำหนิที่มี แต่หมายถึงระดับของตำหนิในเม็ดเพชร เช่น เลข 1 ระดับตำหนิน้อยและมีราคาสูงกว่าเลข 2 เป็นต้น

Recommended