TABLE NUMBER


ถ้วยชามเซรามิกเพ้นต์ลายทางขาว – ฟ้าวางซ้อนกันบนผ้าแคนวาสสีขาว ประดับธงบอกตำแหน่งโต๊ะอาหาร

เรื่องโดย:
ช่างภาพ:

Recommended