YOUR SEAT


     จำลองหนังสือที่บ่าว – สาวชอบอ่านมาเป็นเล่มจิ๋วที่เขียนชื่อแขกลงไปแล้วจัดวางบนเซตจานประจำที่บนโต๊ะซิตดาวน์ดินเนอร์

เรื่องโดย:
ช่างภาพ:

Recommended