9 เรื่องบ่าวสาวต้องเตรียมพร้อมเพื่อพิธีสงฆ์ในงานแต่งผ่านฉลุย

ต่อไปนี้คือสิ่งที่บ่าวสาวต้องเตรียมสำหรับ พิธีสงฆ์

หนึ่งในพิธีการสำคัญวันแต่งงานของบ่าวสาวชาวไทยก็คือ พิธีสงฆ์ ที่ถือปฏิบัติกันต่อๆ มาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งในการเตรียมพิธีสงฆ์นี้บางคู่ก็เลือกวิธีง่ายๆ คือให้ทางวัดหรือทางเจ้าของสถานที่เป็นผู้จัดการให้ แต่สำหรับบางคู่ที่อยากดูแลพิธีนี้ด้วยตัวเอง เพราะจัดเป็นการภายในหรือมีวัดที่สนิทกันเป็นพิเศษ ต้องไม่ลืมเตรียมพร้อมกับ 9 เรื่องต่อไปนี้นะคะ

1. เตรียมการนิมนต์พระ

บางบ้านนับถือเพียงวัดเดียว บางบ้านมีหลายวัดที่ไปทำบุญบ่อยๆ ดังนั้นสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนก็เรื่องนี้แหละค่ะ จะไปนิมนต์พระมาจากวัดไหน ซึ่งเวลาที่จะไป อย่าเพียงแค่บอกกับทางวัดว่าจะแต่งงานแล้วเชิญมาทำพิธี เพราะพระท่านก็มีศาสนกิจอื่นๆ ที่ต้องทำ ดังนั้นเตรียมข้อมูลแน่ๆ ไปเลยว่าจะนิมนต์มาในวันไหน สถานที่ใด มีพิธีอะไรบ้าง จะมีเลี้ยงเพลหรือไม่ และมีคนมารับพระจากวัดไปหรือไม่ ติดต่อประสานงานกับใคร โดยอาจเป็นการนิมนต์ด้วยวาจาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กำลังดี หรือใช้ใบอาราธนาที่เรียกว่า “ฏีกานิมนต์” เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์

2. เตรียมพร้อมสถานที่

การเตรียมพร้อมของสถานที่ไม่ใช่แค่การทำความสะอาดพื้นที่ให้เอี่ยมอ่อง แต่คือการคำนวณพื้นที่ให้พอดีกับจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มา พื้นที่สำหรับบ่าวสาวประกอบพิธี และพื้นที่สำหรับแขกที่เชิญมาร่วมพิธี ดังนั้นว่าที่บ่าวสาวจึงควรเลือกห้องหรือพื้นที่ที่ตอบโจทย์ที่ว่านี้ทั้งหมด จากนั้นทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมการจัดเครื่องใช้ในพิธีต่อไป

3. เตรียมจัดอาสนะและเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์

ว่าที่บ่าวสาวส่วนใหญ่เลือกใช้วิธียืมของจากทางวัด โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่วัดมาดูแลจัดให้ก็ได้ หรือหากคู่ไหนมีความรู้ในการจัดสถานที่ในพิธีสงฆ์ก็อาจไปรับอาสนะและอุปกรณ์อื่นๆ มาก่อนหนึ่งคืนแล้วจัดวาง แต่สิ่งที่ควรระลึกเสมอคือ ข้าวของเครื่งใช้ต่างๆ ของพระสงฆ์ต้องอยู่สูงกว่าที่นั่งของฆราวาสเสมอ

4. จัดเตรียมที่พุทธบูชา

สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างในการจัดพิธีสงฆ์คือ การตั้งพระพุทธรูปบูชาและโต๊ะหมู่บูชา โดยจะจัดเป็นโต๊ะหมู่ 5 หมู่ 7 หรือหมู่ 9 ก็ได้แล้วแต่พื้นที่และความสะดวกของแต่ละคู่ แต่จะต้องตั้งโต๊ะหมู่พร้อมด้วยเครื่องบูชาอันประกอบด้วย แจกัน เชิงเทียน กระถางธูป แต่ถ้าไม่สามารถหาโต๊ะหมู่ได้ ก็สามารถใช้โต๊ะที่ความสูงกำลังพอดีๆ แล้วปูด้วยผ้าขาวแล้วตั้งพระพุทธรูป พร้อมเครื่องบูชา โดยในการตั้งพระพุทธรูปควรตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพราะถือว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก แต่ถ้าสถานที่ไม่อำนวย ก็ควรตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือ ส่วนทิศนอกจากนั้นไม่นิยมตั้ง และพระพุทธรูปควรอยู่ทางขวามือของพระสงฆ์

5. เตรียมบาตรน้ำพระพุทธมนต์และอุปกรณ์ประกอบ

ขันน้ำมนต์และน้ำสะอาดสำหรับทำน้ำมนต์ เป็นอุปกรณ์ที่หลายคู่มักลืมและคิดว่าพระสงฆ์ต้องมีติดตัวมาเสมอ แต่ในความจริงแล้ว คุณว่าที่ทั้งหลายควรย้ำกับทางวัดว่า ช่วยเตรียมมาให้ด้วย แล้วตัวคุณเองก็ทำหน้าที่เตรียมน้ำสะอาดไว้ โดยตั้งไว้ด้านขวามือของพระผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธี พร้อมกับเทียนสำหรับทำน้ำมนต์ 1 เล่ม ควรเป็นเทียนขี้ผึ้งแท้หนัก 1 บาท ติดไว้ที่ขอบปากบาตรหรือภาชนะใส่น้ำมนต์ และเตรียมที่พรมน้ำพระพุทธมนต์ไว้ซึ่งทำจากหญ้าคามัดเป็นกำตัดปลายและรากทิ้งยาวประมาณ 1 ศอก

พิธีสงฆ์

6. เตรียมอุปกรณ์ทำแป้งเจิม

แป้งกระแจะเจิมหน้าผากของคู่บ่าวสาวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระสงฆ์ที่นิมนต์มาเป็นผู้ทำให้ ว่าที่บ่าวสาวจึงต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นดินสอพองและน้ำอบ

7. เตรียมด้ายสายสิญจน์

ด้ายสายสิญจน์เป็นอีกสิ่งที่บ่าวสาวต้องเช็คกับทางวัดให้ดีๆ ว่ามีเตรียมมาให้หรือไม่ หากต้องไปซื้อมาเตรียมเองต้องเช็คให้ดีๆ ว่าเป็นด้ายแบบไหน ส่วนการวางเส้นสายสิญจน์จะวนจากซ้ายไปขวาตามเข็มนาฬิกา และวางไว้ในตำแหน่งที่สูงอย่าให้ใครข้ามได้ โดยจะวนรอบฐานพระพุทธรูป รอบภาชนะน้ำมนต์ แล้ววางสายสิญจน์ที่เหลือบนพานไว้ใกล้กับพระสงฆ์ผู้นั่งเป็นประธาน

8. เตรียมตัวรับพระ

อย่าคิดว่าการรับพระสงฆ์จะจบแค่ตรงที่ส่งรถไปรับที่วัดเท่านั้น เพราะคำว่ารับพระในที่นี่หมายถึง รับพระสงฆ์ลงจากรถมายังในตัวบ้านหรือบริเวณทำพิธี โดยวิธีการเตรียมพร้อมคือ ว่าที่บ่าวสาวออกไปกราบอาราธนานิมนต์ให้พระสงฆ์เข้าไปในบ้านหรือสถานที่ประกอบพิธี โดยก่อนหน้าควรจัดเตรียมให้คนล้างเท้าและเช็ดเท้าพระสงฆ์ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อพระสงฆ์นั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพถวายน้ำร้อน น้ำเย็น และเครื่องรับรองอื่นๆ และมีการพูดคุยบ้างตามสมควร อย่าปล่อยให้ท่านนั่งอยู่เหมือนไม่มีใครเอาใจใส่เด็ดขาด

9. เตรียมการถวายข้าวพระพุทธ

มีพิธีการอีกอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธควรรู้ คือการถวายข้าวพระพุทธ เนื่องจากในโบราณประเพณีถือปฏิบัติกันว่า พระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์มานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จึงต้องถวายพระองค์ด้วย ถึงแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามดังนั้นบ่าวสาวจึงต้องเตรียมข้าวสำหรับถวายพระพุทธที่ตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่ด้วยนะคะ

เตรียมของเสร็จแล้วก็ไปเตรียม ลำดับพิธีสงฆ์ในงานแต่งแบบไทย จัดมาให้แบบเป๊ะทุกขั้นตอน

เรื่อง : ดอกปีบ
ภาพ : งานแต่งงานคุณแอนและคุณเจมส์ โดย Box Wedding

Recommended