9 เรื่องบ่าวสาวต้องเตรียมพร้อมเพื่อพิธีสงฆ์ในงานแต่งผ่านฉลุย

ต่อไปนี้คือสิ่งที่บ่าวสาวต้องเตรียมสำหรับ พิธีสงฆ์

หนึ่งในพิธีการสำคัญวันแต่งงานของบ่าวสาวชาวไทยก็คือ พิธีสงฆ์ ที่ถือปฏิบัติกันต่อๆ มาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งในการเตรียมพิธีสงฆ์นี้บางคู่ก็เลือกวิธีง่ายๆ คือให้ทางวัดหรือทางเจ้าของสถานที่เป็นผู้จัดการให้ แต่สำหรับบางคู่ที่อยากดูแลพิธีนี้ด้วยตัวเอง เพราะจัดเป็นการภายในหรือมีวัดที่สนิทกันเป็นพิเศษ ต้องไม่ลืมเตรียมพร้อมกับ 9 เรื่องต่อไปนี้นะคะ

1. เตรียมการนิมนต์พระ

บางบ้านนับถือเพียงวัดเดียว บางบ้านมีหลายวัดที่ไปทำบุญบ่อยๆ ดังนั้นสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนก็เรื่องนี้แหละค่ะ จะไปนิมนต์พระมาจากวัดไหน ซึ่งเวลาที่จะไป อย่าเพียงแค่บอกกับทางวัดว่าจะแต่งงานแล้วเชิญมาทำพิธี เพราะพระท่านก็มีศาสนกิจอื่นๆ ที่ต้องทำ ดังนั้นเตรียมข้อมูลแน่ๆ ไปเลยว่าจะนิมนต์มาในวันไหน สถานที่ใด มีพิธีอะไรบ้าง จะมีเลี้ยงเพลหรือไม่ และมีคนมารับพระจากวัดไปหรือไม่ ติดต่อประสานงานกับใคร โดยอาจเป็นการนิมนต์ด้วยวาจาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กำลังดี หรือใช้ใบอาราธนาที่เรียกว่า “ฏีกานิมนต์” เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์

2. เตรียมพร้อมสถานที่

การเตรียมพร้อมของสถานที่ไม่ใช่แค่การทำความสะอาดพื้นที่ให้เอี่ยมอ่อง แต่คือการคำนวณพื้นที่ให้พอดีกับจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มา พื้นที่สำหรับบ่าวสาวประกอบพิธี และพื้นที่สำหรับแขกที่เชิญมาร่วมพิธี ดังนั้นว่าที่บ่าวสาวจึงควรเลือกห้องหรือพื้นที่ที่ตอบโจทย์ที่ว่านี้ทั้งหมด จากนั้นทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมการจัดเครื่องใช้ในพิธีต่อไป

3. เตรียมจัดอาสนะและเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์

ว่าที่บ่าวสาวส่วนใหญ่เลือกใช้วิธียืมของจากทางวัด โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่วัดมาดูแลจัดให้ก็ได้ หรือหากคู่ไหนมีความรู้ในการจัดสถานที่ในพิธีสงฆ์ก็อาจไปรับอาสนะและอุปกรณ์อื่นๆ มาก่อนหนึ่งคืนแล้วจัดวาง แต่สิ่งที่ควรระลึกเสมอคือ ข้าวของเครื่งใช้ต่างๆ ของพระสงฆ์ต้องอยู่สูงกว่าที่นั่งของฆราวาสเสมอ

4. จัดเตรียมที่พุทธบูชา

สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างในการจัดพิธีสงฆ์คือ การตั้งพระพุทธรูปบูชาและโต๊ะหมู่บูชา โดยจะจัดเป็นโต๊ะหมู่ 5 หมู่ 7 หรือหมู่ 9 ก็ได้แล้วแต่พื้นที่และความสะดวกของแต่ละคู่ แต่จะต้องตั้งโต๊ะหมู่พร้อมด้วยเครื่องบูชาอันประกอบด้วย แจกัน เชิงเทียน กระถางธูป แต่ถ้าไม่สามารถหาโต๊ะหมู่ได้ ก็สามารถใช้โต๊ะที่ความสูงกำลังพอดีๆ แล้วปูด้วยผ้าขาวแล้วตั้งพระพุทธรูป พร้อมเครื่องบูชา โดยในการตั้งพระพุทธรูปควรตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพราะถือว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก แต่ถ้าสถานที่ไม่อำนวย ก็ควรตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือ ส่วนทิศนอกจากนั้นไม่นิยมตั้ง และพระพุทธรูปควรอยู่ทางขวามือของพระสงฆ์

5. เตรียมบาตรน้ำพระพุทธมนต์และอุปกรณ์ประกอบ

ขันน้ำมนต์และน้ำสะอาดสำหรับทำน้ำมนต์ เป็นอุปกรณ์ที่หลายคู่มักลืมและคิดว่าพระสงฆ์ต้องมีติดตัวมาเสมอ แต่ในความจริงแล้ว คุณว่าที่ทั้งหลายควรย้ำกับทางวัดว่า ช่วยเตรียมมาให้ด้วย แล้วตัวคุณเองก็ทำหน้าที่เตรียมน้ำสะอาดไว้ โดยตั้งไว้ด้านขวามือของพระผู้เป็นประธานสงฆ์ในพิธี พร้อมกับเทียนสำหรับทำน้ำมนต์ 1 เล่ม ควรเป็นเทียนขี้ผึ้งแท้หนัก 1 บาท ติดไว้ที่ขอบปากบาตรหรือภาชนะใส่น้ำมนต์ และเตรียมที่พรมน้ำพระพุทธมนต์ไว้ซึ่งทำจากหญ้าคามัดเป็นกำตัดปลายและรากทิ้งยาวประมาณ 1 ศอก

พิธีสงฆ์

6. เตรียมอุปกรณ์ทำแป้งเจิม

แป้งกระแจะเจิมหน้าผากของคู่บ่าวสาวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระสงฆ์ที่นิมนต์มาเป็นผู้ทำให้ ว่าที่บ่าวสาวจึงต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นดินสอพองและน้ำอบ

7. เตรียมด้ายสายสิญจน์

ด้ายสายสิญจน์เป็นอีกสิ่งที่บ่าวสาวต้องเช็คกับทางวัดให้ดีๆ ว่ามีเตรียมมาให้หรือไม่ หากต้องไปซื้อมาเตรียมเองต้องเช็คให้ดีๆ ว่าเป็นด้ายแบบไหน ส่วนการวางเส้นสายสิญจน์จะวนจากซ้ายไปขวาตามเข็มนาฬิกา และวางไว้ในตำแหน่งที่สูงอย่าให้ใครข้ามได้ โดยจะวนรอบฐานพระพุทธรูป รอบภาชนะน้ำมนต์ แล้ววางสายสิญจน์ที่เหลือบนพานไว้ใกล้กับพระสงฆ์ผู้นั่งเป็นประธาน

8. เตรียมตัวรับพระ

อย่าคิดว่าการรับพระสงฆ์จะจบแค่ตรงที่ส่งรถไปรับที่วัดเท่านั้น เพราะคำว่ารับพระในที่นี่หมายถึง รับพระสงฆ์ลงจากรถมายังในตัวบ้านหรือบริเวณทำพิธี โดยวิธีการเตรียมพร้อมคือ ว่าที่บ่าวสาวออกไปกราบอาราธนานิมนต์ให้พระสงฆ์เข้าไปในบ้านหรือสถานที่ประกอบพิธี โดยก่อนหน้าควรจัดเตรียมให้คนล้างเท้าและเช็ดเท้าพระสงฆ์ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อพระสงฆ์นั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพถวายน้ำร้อน น้ำเย็น และเครื่องรับรองอื่นๆ และมีการพูดคุยบ้างตามสมควร อย่าปล่อยให้ท่านนั่งอยู่เหมือนไม่มีใครเอาใจใส่เด็ดขาด

9. เตรียมการถวายข้าวพระพุทธ

มีพิธีการอีกอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธควรรู้ คือการถวายข้าวพระพุทธ เนื่องจากในโบราณประเพณีถือปฏิบัติกันว่า พระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์มานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จึงต้องถวายพระองค์ด้วย ถึงแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามดังนั้นบ่าวสาวจึงต้องเตรียมข้าวสำหรับถวายพระพุทธที่ตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่ด้วยนะคะ

เตรียมของเสร็จแล้วก็ไปเตรียม ลำดับพิธีสงฆ์ในงานแต่งแบบไทย จัดมาให้แบบเป๊ะทุกขั้นตอน

เรื่อง : ดอกปีบ
ภาพ : งานแต่งงานคุณแอนและคุณเจมส์ โดย Box Wedding

Recommended

3 ธีมพานขันหมากไทยสไตล์ประยุกต์สวยหรูสุดสร้างสรรค์

แพรว wedding เลยคัด 3 ร้าน 3 สไตล์ พานขันหมากไทย แบบประยุกต์มาให้ว่าที่บ่าว - สาวได้ชม เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ในการนำไปใช้กับงานของตัวเอง

กราบเจ้าบ่าว

เหตุไฉนทำไมเจ้าสาวถึงต้องกราบเจ้าบ่าวในวันแต่งงาน? หาคำตอบได้ที่นี่!!

ช็อตเจ้าสาว กราบเจ้าบ่าว ในพิธีแต่งงานแบบไทย เป็นอีกหนึ่งซีนที่สร้างความคึกคักได้ไม่น้อย ไปดูกันดีกว่าว่าประเพณีนี้มีที่มาอย่างไร แล้วเหตุไฉนทำไมต้องกราบ

มาลัยบ่าวสาว

มาลัยบ่าวสาว มีกี่ลาย เลือกอย่างไรให้งดงาม มาฟังคำแนะนำจากกูรูกัน

มี มาลัยบ่าวสาว กี่ลาย? กี่แบบกันนะ? นี่อาจจะเป็นคำถามในใจของบ่าวสาวหลายๆ คน เลิกกังวลแล้วมาดู มาลัยบ่าวสาวว่ามีกี่ลาย และต้องเลือกอย่างไรให้งดงามกันนะ

งานแต่งไทย

จัดโต๊ะใน งานแต่งไทย ให้งามอย่างไทยแต่แฝงไว้ด้วยความหรู

หากคุณเป็นเจ้าสาวหัวใจไทยที่อยากจัดงานฉลองอย่างหรูหรา เรามีตัวอย่างการตกแต่งโต๊ะจัดเลี้ยงใน งานแต่งไทย ที่ผสมกลิ่นอายความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างลงตัวมาฝาก

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : praewwedding.com

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

Tel : 02-422-9999 ต่อ 4862

E-MAIL : [email protected]


สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ praewwedding.com

ศศิวิมล สีดาว [tel. 08-6998-4543]

Tel : 0-2422-9999 ต่อ 4354

© COPYRIGHT 2019 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.