แจกสคริปต์! พิธีสงฆ์ สำหรับพิธีงานแต่งงานไทยเวอร์ชั่น 2 ภาษา

แจกสคริปต์! พิธีสงฆ์ งานแต่งไทย 2 ภาษา งานนี้เลี้ยงพระได้ถูกต้องตามหลักพิธีการแน่นอน

พิธีสงฆ์
• บ่าวสาวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกราบพระ จากนั้นพระสงฆ์เริ่มสวดมนต์ (บ่าวสาวนั่งพนมมือ)
• ในระหว่างนี้จะมีช่วงที่บ่าวสาวจุดเทียนน้ำมนต์แล้วประเคนแด่พระสงฆ์ (น้ำมนต์นี้จะเก็บไว้ผสมน้ำสำหรับพิธีรดน้ำสังข์ต่อไป)
• เมื่อพระสงฆ์สวดมนต์จบ บ่าวสาวถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
• พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ บ่าวสาวถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นเป็นการกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศล
• พระสงฆ์เจิมหน้าผากให้บ่าวสาวและพรมน้ำพระพุทธมนต์
หมายเหตุ : อาจปรับเปลี่ยนเป็นทำบุญตักบาตรเช้าก่อนเริ่มแห่ขันหมากเพื่อความสะดวก
The Monk Ceremony
              • The groom and the bride light the candle and joss sticks to pay respect to the Triple Gem and prostrate. After that, the monks start chanting. (The groom and the bride sit putting their hands together in a prayer position.)
              • During the chanting, the groom and the bride light a candle over a bowl of holy water. (This holy water will be kept for the blessed water pouring ceremony later.)
              • Once the monks finish their chant, the groom and the bride bring them food.
              • After the monks finish their meal, the groom and the bride provide the offerings to the monks and then pour the water to pass on the merits.
              • A monk marks the foreheads of the groom and the bride before sprinkling the holy water on them.
NOTE: The ceremony can be changed into an alms-giving ceremony early morning before the Khan Maak procession starts.

Read More : แจกจ้า!! สคริปต์งานแต่งสำหรับพิธีปูเตียงเรียงหมอนเวอร์ชั่น 2 ภาษา

Recommended