“Love Indeed The Wedding Planner” Best of 2017 แพรว wedding

Love Indeed The Wedding Planner ไม่ได้เพียงแค่รับโจทย์เรื่องบรรยากาศงานที่บ่าวสาวอยากได้เท่านั้น แต่ยังคำนึงเรื่องงบประมาณที่จำกัดของทุกคู่ด้วย