The Route of Love สุกี้-กมล และ เจ-ปนัดดา

ในระหว่างที่ คุณสุกี้-กมล สุโกศล แคลปป์ ยังอยู่ในช่วงเวลาของความสับสนบนทางแยกของชีวิต เขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่ง คุณเจ-ปนัดดา เลิศหัตศิลป์ แล้วนับจากนั้นชีวิตของ “เขา” และ “เธอ” ก็เปลี่ยนไป...