ด้วยพรหมลิขิตรัก

ญาดา พานิช (มด) + ณัฐพล เวชากร (น้อง)
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
ห้องเจสเตอร์ส โรงแรมเดอะเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

Wedding Directory

  • ชุดเจ้าสาว-เจ้าบ่าว  (งานเช้า) : กลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา โดยอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย โทร. 08-9227-8976
  • ชุดเจ้าสาว  (งานฉลอง) : ห้องเสื้อ Jomsurang โทร. 08-7001-0388
  • ชุดเจ้าบ่าว (งานฉลอง) : Vvon Sugunnasil โทร.08-6899-9888
  • แต่งหน้า : ธำรงรัตน์ วรารักษ์ โทร.08-6282-6282
  • ทำผม : ณาตยานี แซ่กิม โทร.08-6282-6282
  • เวดดิ้งแพลนเนอร์ : Happening Organize โทร. 08-7486-9998 เว็บไซต์ : www.happeningorganize.com  เฟซบุ๊ก : Happening Organize
  • ภาพSixtysix Visual โทร. 09-5492-6565, Narakorn Photography โทร. 09-3445-5555, วรวุฒิ ชัยกิตติกรณ์ โทร. 08-6328-0775

Recommended