เลข “6” ตัวเลขแห่งรัก ฤกษ์ดีสำหรับคนแต่งงานที่ต้องรู้ไว้

เลข “6” (อารบิก) เป็น เลขมงคล มีลักษณะคล้ายสเปิร์มของผู้ชายที่มีหัวและหางกําลังวิ่งลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรักและความสุนทรีย์ในชีวิตคู่จึงเหมาะจะนํามาใช้ในเรื่องเวลา (หรือที่โบราณเรียกกว่าฤกษ์ยาม) และความเป็นสิริมงคลของบ่าวสาว โดยคุณแมน-การิน กูรูเรื่องตัวเลข แนะนําดังนี้

เลข “6” กับเวลาในการดําเนินพิธีการแต่ละช่วง

สําหรับพิธีสงฆ์ให้ยึดเวลาที่บ่าว-สาวเริ่มจุดธูปเทียนอาจกําหนดที่ 6.06, 6.09, 6.16, 6.19, 6.29 เป็นต้น เมื่อถึงพิธีแห่ขันหมากที่มักจะเร่งเวลาให้ทันฤกษ์สวมแหวน (ที่ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย“9”) บ่าว-สาวมักไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเดินขบวนตอนไหนดีก็อาจใช้เลข “6” มาแทรกไว้ตั้งแต่เริ่มโห่เช่น 8.06, 8.16, 8.26 เป็นต้น แล้วคํานวณเวลาเจรจาต่อรองประตูเงินประตูทองกระทั่งเข้าไปยังบริเวณทําพิธีให้ทันตามฤกษ์ที่กําหนดไว้

เลข “6” กับแหวนเพชร

ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเก็บเงินหาเพชร 6 กะรัตมากํานัลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงตัวเลขที่รวมกันแล้วได้ “6” เช่น แหวนเพชรขนาด 2.40 กะรัต 1.50 กะรัต 0.51 กะรัต หรือจะเป็นจํานวนเม็ดเพชรบนตัวเรือน เช่น แหวนแถวเรียงกัน 6 เม็ด แหวนชูประดับเพชรเม็ดกลาง 1 เม็ด และประดับเพชรเม็ดเล็กอีก 50 เม็ด รวมเป็น 51 เม็ดในวงเดียวกัน โดยไม่ต้องคํานึงถึงน้ําหนักรวม

เลข “6” กับจํานวนคนในพิธีต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นในขบวนขันหมากหรือในห้องที่ทําพิธีปูเตียงเรียงหมอน คุณแมนแนะนําว่าอาจกําหนดให้ในขบวนขันหมากเมื่อนับรวมบ่าว-สาวแล้วมีทั้งสิ้น 15, 24 หรือ 36 คน คนทําพิธีส่งตัวมี 6 คน (รวมบ่าว-สาว)

แถมให้อีกนิดสําหรับตัวเลขต้องห้ามในฤกษ์ยามงานแต่งคือ ช่วงเวลาที่มีเลข “1” และ “2” อยู่ติดกัน เช่น 9.12 9.21 (แต่ 10.20 น. ใช้ได้เพราะมีเลข “0” คั่น) เพราะเลขสองตัวนี้เป็นเลขความจุกจิกตามองค์ประกอบของธรรมชาติ ส่งผลให้คู่รักมีความกดดันและความเครียด รวมถึงไม่ควรมีองค์ประกอบเลข “7” เพราะเป็นตัวเลขที่ทําให้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย

ดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและเรื่องราวเกี่ยวกับงานแต่งงานเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกเลย!

Recommended