ตัวเลขมงคลที่ควรเลือกใช้ในพิธีแต่งงาน

เวลาดีสำหรับงานแต่งแน่นอนว่าเมื่อนึกถึงตัวเลขมงคล เลข “9” มักมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ สำหรับ Ask the Expert ฉบับนี้ ขอนำเสนอ เลขมงคล อีกหนึ่งตัวเลขตามศาสตร์แมธเธโลจี (Mathe logy) ที่คุณแมน – การิน ศตายุส์ บอกเลยว่า สัมพันธ์กับความรักแบบ เต็มๆ และเหมาะสุดๆ ที่จะนำมาใช้ในทุกองค์ประกอบของการแต่งงาน

เลข 6 (อารบิก) มีลักษณะคล้ายสเปิร์มของผู้ชายที่มีหัวและหางกำลังวิ่งลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรักและความสุนทรีย์ในชีวิตคู่จึงเหมาะจะนำมาใช้ในเรื่องเวลา (หรือที่โบราณเรียกกว่าฤกษ์ยาม)และความเป็นสิริมงคลของบ่าว – สาว โดยคุณแมนแนะนำดังนี้

6 กับเวลาในการดำเนินพิธีการแต่ละช่วง

สำหรับพิธีสงฆ์ให้ยึดเวลาที่บ่าว – สาวเริ่มจุดธูปเทียน อาจกำหนดที่ 6.06 6.09 6.16 6.19 6.29 เป็นต้น เมื่อถึงพิธีแห่ขันหมาก ที่มักจะเร่งเวลาให้ทันฤกษ์สวมแหวน (ที่ส่วนใหญ่ จะลงท้ายด้วย “9” บ่าว – สาวมักไม่แน่ใจว่า จะเริ่มเดินขบวนตอนไหนดี ก็อาจใช้เลข “6” มา แทรกไว้ตั้งแต่เริ่มโห่ เช่น 8.06 8.16 8.26 เป็นต้น แล้วคำนวณเวลาเจรจาต่อรองประตูเงิน ประตูทอง กระทั่งเข้าไปยังบริเวณทำพิธีให้ทัน ตามฤกษ์ที่กำหนดไว้

6 กับแหวนเพชร

ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเก็บเงินหาเพชร 6.00 กะรั ตมากำนั ลเท่านั้นแต่ ยั งหมายถึ งตั วเลข ที่รวมกันแล้วได้ “6” เช่น แหวนเพชรขนาด 2.40 กะรัต 1.50 กะรัต 0.51 กะรัต หรือจะ เป็นจำนวนเม็ดเพชรบนตัวเรือน เช่น แหวนแถว เรียงกัน 6 เม็ด แหวนชูประดับเพชรเม็ดกลาง 1 เม็ด และประดับเพชรเม็ดเล็กอีก 50 เม็ด รวมเป็น 51 เม็ดในวงเดียวกัน โดยไม่ต้องคำนึง ถึงน้ำหนักรวมก็ไม่ผิด

6 กับจำนวนคนในพิธีต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นในขบวนขันหมากหรือในห้องที่ทำพิธีปูเตียงเรียงหมอนคุณแมนแนะนำว่าอาจกำหนดให้ในขบวนขันหมากเมื่อนับรวมบ่าว – สาวแล้ว มีทั้งสิ้น 15 24 หรือ 36 คน คนทำพิธีส่งตัวมี 6 คน (รวมบ่าว – สาว) สำหรับตัวเลขต้องห้ามในฤกษ์ยามงานแต่งคือ ช่วงเวลาที่มีเลข “1” และ “2” อยู่ติดกัน เช่น 9.12 9.21 (แต่ 10.20 น. ใช้ได้เพราะมีเลข “0” คั่น) เพราะเลขสองตัวนี้เป็นเลขความจุกจิกตามองค์ประกอบของธรรมชาติ ส่งผลให้คู่รักมีความกดดันและความเครียด รวมถึงไม่ควรมีองค์ประกอบเลข“7”เพราะเป็นตัวเลขที่ทำให้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมา

ท้ายนี้คุณแมนขอฝากถึงคนที่มีรักทั้งหลายว่า “ตัวเลขกับชีวิตคู่ สัมพันธ์ กับความรักของคุณก็จริงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่ความรักและความเข้าใจ ที่คุณทั้งคู่มีให้แก่กันมากกว่า การใช้ตัวเลขกับความรักจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสบายใจและเสริมความรักของคุณให้ดำเนินไปในทางที่ดี”

ขอบคุณภาพจาก Feather Hen

Recommended