ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก กับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ (BAB 2018)”

ข่าวดีสุดๆ สำหรับคนรักศิลปะเมื่อผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐและเอกชนจับมือกันจัดงาน “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่” (Bangkok Art Biennale 2018 : BAB 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างเดือน พ.ย. 61 – ก.พ. 62 เพื่อมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ โดยมีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ (Bangkok Art Biennale 2018 : BAB 2018) ได้รับแรงบันดาลใจจากการจัดงานเบียนนาเล่ต่างๆ ทั่วโลก โดยมีแผนการจัดงานทุกๆ 2 ปี ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยและศิลปินจากทั่วโลก โดยการนำมารวมไว้ ณ สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นอาคารโบราณ สวน วัด เส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย

การจัดงานดังกล่าวจะเป็นต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมที่เชื่องโยงกับงานศิลปะและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่ประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้สร้างเครือข่ายกับศิลปินระดับนานาชาติ และได้แสดงศักยภาพให้ปรากฏต่อสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้จดจำว่า  “กรุงเทพมหานครคือเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก”

โดยศิลปินทั่วไปสามารถส่งผลงานมาได้ที่ www.bkkartbiennale.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2560

Recommended