Candle in love จุดไฟรักด้วยเทียนหอม

เห็นเทียนหอมทีไรรู้สึกโรแมนติคปนอีโรติคทุกที เพราะไหนจะแสงเทียนนวลตา ที่มองแล้วรู้สึกวาบวาม ไหนจะกลิ่นหอมสารพัดที่มีประโยชน์ทุกครั้งที่สูดดม แล้วแบบนี้ไฟรักจุดไม่ติดก็แปลกแล้ว