รัวชัตเตอร์เก็บความทรงจำด้วยกล้องมิเรอร์เลสจาก Sony โดย Vin Buddy

ผลงานของคุณวินที่ถ่ายโดยกล้องมิเรอร์เลสของ Sony โดยผลงานภาพงานหมั้นร และทริปตะลุยกุ้ยหลิน คุณวินใช้กล้อง Sonyα9 ส่วนทริปเทรกกิ้งที่เนปาล ถ่ายโดย Sonyα7