Vijittra’s Jewellery

ติดต่อ : ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โทร. 0-2103-4008 ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทร. 0-2884-9891 ชั้น 1 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โทร. 0-2958-0598 ชั้น 1 ห้อง F119A เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร โทร. 0-2265-9618 ชั้น 1 เดอะมอลล์ บางกะปิ โทร. 0-2363-3044 ฮ็อตไลน์ โทร. 06-1614-5096
เว็บไซต์ : www.vijittra-jewellery.com