แจกสคริปต์! พร้อมลำดับขั้นตอน พิธีไหว้ผู้ใหญ่ 2 ภาษา

ในงานแต่งแบบไทยๆ ต้องมีการไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ แต่จะลำดับขั้นตอนยังไง ถ้าไม่รู้ เรามีคำตอบนะจ๊ะ กับ ลำดับ พิธีไหว้ผู้ใหญ่ แถม 2 ภาษาด้วยนะ อินเตอร์กันสุด 

พิธีไหว้ผู้ใหญ่
• บ่าวสาวและผู้ใหญ่คู่แรกนั่งประจำที่ (ตามธรรมเนียมจะเริ่มจากพ่อแม่ของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวก่อน แล้วจึงเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ ตามลำดับ)
• บ่าวสาวไหว้ผู้ใหญ่ด้วยพานธูปเทียนแพ
• ผู้ใหญ่รับพานธูปเทียนแพพอเป็นพิธีแล้วส่งคืนแก่บ่าวสาว
• บ่าวสาวมอบของไหว้ให้ผู้ใหญ่ เช่น ผ้าขนหนู ผ้าไหม หมอน เป็นต้น
• ผู้ใหญ่ให้ของรับไหว้ซึ่งมักเป็นเงินทองของมีค่าแก่บ่าวสาว
• ผู้ใหญ่คู่ถัดไปขึ้นทำพิธี

The Senior Respecting Ceremony
              • The groom and the bride sit with the first elderly couple. (According to tradition, the parents of the groom or those of the bride will start first, and other elder relatives will follow.)
              • The groom and the bride pay respect to the elders with the tray of joss sticks and candles.
              • The elders receive the souvenirs briefly and return them to the groom and the bride.
              • The groom and the bride give presents to the elders, such as towels, silk, pillows.
              • The elders give presents to the groom and the bride, usually in the form of gold, money or other valuable items.
              • The next senior couple gets in position.

เรื่อง : ONJIRA
ภาษาอังกฤษโดย : ธัญญารัตน์ ดอกสน