แจกสคริปต์! พิธีล้างเท้าเจ้าบ่าว 2 ภาษา

6พิธีล้างเท้าเจ้าบ่าว แค่ชื่อก็ไม่คุ้นแล้ว จะให้จัดงานแถมลำดับขั้นตอนก็ยิ่งยากไปอีก งานนี้เราจึงขออาสาจัดลำดับพิธีการมาให้ คราวนี้หละก็ จัดงานได้เชี่ยวแน่นอน  

พิธีล้างเท้า (ถ้ามี)
• เจ้าบ่าวถอดรองเท้ายืนบนหินที่รองด้วยใบตอง
• ญาติผู้น้องของฝ่ายเจ้าสาวตักน้ำล้างเท้าให้เจ้าบ่าว เพื่อแสดงการต้อนรับและเคารพผู้จะมาเป็นพี่เขย (สมัยก่อนคนไทยถอดรองเท้าเดิน จึงต้องล้างเท้าก่อนขึ้นเรือน)
• เจ้าบ่าวให้ซองเงินเป็นการตอบแทน
หมายเหตุ : อาจลดทอนเหลือเพียงการประพรมน้ำไปบนรองเท้าเจ้าบ่าวพอเป็นพิธีเพื่อความสะดวก
The Feet Washing Ceremony (if necessary)
              • The groom takes off his shoes and stands on a rock placed on a banana leaf.
              • The younger sibling of the bride pours water onto the groom’s feet to welcome and to show respect to the person who will become his or her brother-in-law. (In the old days, Thais walked barefoot everywhere, so they had to wash their feet before stepping in to houses.)
              • The groom gives money to say thank you.
NOTE: For convenience, these steps can be reduced to simply sprinkling water on the groom’s feet.

เรื่อง : ONJIRA

ภาษาอังกฤษโดย : ธัญญารัตน์ ดอกสน

แจกสคริปต์!