พิธีล้างเท้าเจ้าบ่าว…พิธีสำคัญในงานแต่งไทยที่หลายคนหลงลืม

ในสมัยโบราณที่ยังไม่มีรองเท้าสวมใส่เหมือนอย่างเช่นในปัจจุบัน ตามบ้านเรือนบริเวณบันไดทางขึ้นบ้านจะมีตุ่มน้ำให้เจ้าของบ้านหรือแขกที่มาเยือนได้ล้างเท้าก่อนขึ้นเรือน จึงเป็นที่มารของการ ล้างเท้าเจ้าบ่าว

เมื่อถึงพิธีแต่งงานจึงมีการแทรกการล้างเท้าเข้ามาเป็นหนึ่งในพิธีการ โดยใช้ใบตองและก้อนหินใหญ่รองที่เท้าเจ้าบ่าวก่อนล้าง เนื่องจากเห็นว่าการล้างเท้าบนใบตองและก้อนหินนั้นสะอาดกว่าการล้างเท้าบนพื้นดิน

พิธีล้างเท้าเริ่มต้นเมื่อเจ้าบ่าวผ่านด่านประตูเงินประตูทองเป็นที่เรียบร้อย ด่านสุดท้ายจะมีน้องหรือญาติผู้น้องของฝ่ายเจ้าสาวยืนดักรอพร้อมขันที่มีน้ำสะอาดผสมด้วยมะกรูดและมะนาว หรือในบางที่จะมีหินอยู่บนถาด เพื่อรองน้ำที่จะใช้ล้างเท้าเจ้าบ่าว สำหรับคนที่จะมาทำหน้าที่ล้างเท้า ต้องเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าบ่าวสาว เพราะต้องก้มลงไปล้างเท้าให้กับเจ้าบ่าว เมื่อล้างเสร็จเจ้าบ่าวจะต้องให้ซองเงินหรือสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เป็นการตอบแทน จากนั้นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวก็จะออกมารับและจูงมือเจ้าบ่าวเข้าไปทำพิธีต่อไป

ต่อมาในปัจจุบันมีการใส่รองเท้า พิธีล้างเท้าจึงเปลี่ยนมาใช้ก้านมะยมเก้ามัดจุ่มน้ำในขันที่เตรียมไว้แล้วแค่พรมบนรองเท้าเจ้าบ่าว ไม่ได้ล้างจนเท้าเปียกเหมือนสมัยก่อน และมักมีการแกล้งกันโดยนำรองเท้าของเจ้าบ่าวไปซ่อน ผู้ที่นำไปซ่อนจะเรียกค่าไถ่จากเจ้าบ่าวจนพอใจ จึงจะคืนรองเท้าให้ เป็นการหยอกล้อเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับงานแต่งงาน

เมื่อวันสำคัญที่แสนพิเศษของคุณมาถึง เราก็ขอเตือนคุณเจ้าบ่าวให้ระวังรองเท้าไว้ให้ดีๆ ไม่อย่างนั้นคุณจะโดนเรียกค่าไถ่จนซองเงินที่เตรียมไว้ไม่พอเลยก็ได้

ภาพ : Unseen Wedding Photo